Nr konta UKS Funakoshi-do Karate Shotokan
24 1020 4795 0000 9402 0284 6723

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE SHOTOKAN "FUNAKOSHI-DO"

Szkoła Podstawowa Nr 6370-453 Szczecin, ul. Grodzka 23
NIP 8513170444 REGON 321404602

Zapraszamy wszystkich partnerów, sponsorów oraz rodziców do dobrowolnych wpłat członkowskich z przeznaczeniem na cele statutowe.