Opłaty za treningi do 10-go każdego miesiąca.

KONTO DO WPŁAT:  24 1020 4795 0000 9402 0284 6723
 z opisem:  Członkowskie za karate (dane dziecka plus miesiąc)

Beata Kłosowska
ul. Kopańskiego 62 

71-050 Szczecin


Opłaty za treningi karate w miesiącach: wrzesień 2024 – czerwiec 2024 są stałe.
W chwili rezygnacji z zajęć należy opłacić bieżący miesiąc.
Treningi odwołane z różnych przyczyn przez Klub można odrobić w dowolnych sekcjach.