Opłaty za treningi do 10-go każdego miesiąca.

KONTO DO WPŁAT:  19 1020 4795 0000 9102 0358 6294

WIBEK Beata Kłosowska
ul. Kopańskiego 62 

71-050 Szczecin


Opłaty za treningi karate w miesiącach: wrzesień 2023 – czerwiec 2024 są stałe.
W chwili rezygnacji z zajęć należy opłacić bieżący miesiąc.
Treningi odwołane z różnych przyczyn przez Klub można odrobić w dowolnych sekcjach.