Opłaty za treningi do 10. każdego miesiąca.

19 1020 4795 0000 9102 0358 6294

WIBEK Beata Kłosowska-Szewc
ul. Spółdzielców 18G/3
72-006 Mierzyn


Opłaty za treningi karate w miesiącach wrzesień 2021 – czerwiec 2022 są stałe.
W chwili rezygnacji z zajęć należy opłacić bieżący miesiąc.
Treningi odwołane z różnych przyczyn przez Klub można odrobić w dowolnych sekcjach.